fbpx
Spirituální sex | Hedonist

Spirituální sex: Dojděte až za vrchol

Co když sex není překážkou, ale přímou cestou k duchovnímu životu?

Západní křesťanská tradice sex postavila do pozice něčeho nečistého. Ze sexuality a spirituality, které byly odjakživa spojenci, udělala nepřítele. Sex není v jejím pojetí ctností, ale hříchem. Před jejím nastolením byla sexualita po tisíce let respektována jako posvátné vyjádření životní síly přírody a tajemství stvoření. Nejčistší energie. Sex ale není protikladem duchovna, může být naopak jeho zažehávací jiskrou a katalyzátorem.

Sexualita s duchovním životem úzce souvisí. Chcete-li se ponořit do jeho něžných i divokých vod, musíte ji respektovat jako součást vás samých i přírody jako takové. Milování je totiž ve své nejhlubší podstatě aktem posvátným.

Sexualita je i v 21. století, které je v lecčems z kloubů vymknuté, tabuizovaným tématem. Přitom je to jedna z prvotních sil, univerzální zdroj energie, ze kterého jsme vzešli a díky němuž existujeme.

Sex není nic nečistého

Staletími sycený pocit hanby je jednou z největších překážek, kterým většina z nás čelí při snaze obejmout a uchopit vlastní sexualitu. Kultura, která se ohání ctnostmi a studem, ve které je vražda na televizní obrazovce přijímána samozřejměji než scéna milování, není nejlepší živnou půdou pro otevřené přijmutí a uznání životní síly, která v nás dřímá a může vyklíčit v nádhernou květinu. Co naopak roste často až do nebe, je pocit viny zalévaný rodinou i společností. Skrze vinu nevědomě odmítáme posvátné aspekty nás samých a potlačujeme je hluboko do podvědomí. Sexuální touhy a fantazie jsou „špatné“…

Někteří lidé svoji sexualitu raději popírají, označují ji za pouhý pud, nižší vibraci a prohlašují, že se při své duchovní cestě snaží dostat nad ni, potlačit ji. Bez ní ale není možná celistvost a harmonie. Sex tvoří základní noty hudební melodie vaší duše. Sexualita člověka sice nedefinuje, je ale jeho nedílnou součástí. Pokud ji popíráte, vytváříte ve svém těle blokády energie, což udržuje vaši duši roztříštěnou, neúplnou a nešťastnou.

Spirituální sex | Hedonist

Orgasmem to nezačíná, ani nekončí

Spirituální sex | Hedonist

Orgasmus dává nahlížet pocit neomezenosti vlastního já, nechává nás ochutnat expanzi duše. Leckdy vůbec poprvé v našem životě. Přestože je to jen krátké nahlédnutí, stojí za to vydat se díky němu směrem k sobě samým – právě prostřednictvím vlastní sexuality. Orgasmem to totiž nezačíná, ani nekončí.

Sex je jedním z velmi mocných nástrojů transcendentálního vývoje. Sex s duchovním přesahem je ve skutečnosti nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem, jak se dotknout mystického zážitku. Jakýkoli druh extatické zkušenosti, jakým může být i sex, je ideálním výchozím bodem pro kultivaci duchovních schopností a jejich přirozené uvedení do našeho každodenního života.

Při tom „správném“ sexu jsme zranitelní, otevření intimitě a nejen svému partneru, ale i celému vesmíru. Tato zkušenost není vědomá, rozumem uchopitelná. „Božský“ stav vědomí můžeme na kratičký okamžik zažít i při poživačném sexu, ve kterém nedochází ke spojení duší. Můžeme se na něm stát skoro závislými a vyhledávat stále nové partnery, protože poprvé je to vždycky intenzivnější. Ta pravá intenzita ale nastává až s hloubkou, na které je potřeba pracovat. Cesta je totiž cíl.

Skutečné vědomé spojení

V sanskrtu existuje nádherný termín – Maithuna. V překladu to znamená něco ve smyslu „sexuální spojení“ v rituálním kontextu. Tvoří hlavní část jednoho z rituálů Tantry. Je synonymem pro tzv. Nishpatti – zralé očištění. Maithuna využívá vědomou sexuální intenzitu jako žebřík, díky němuž je možné vystoupat k ještě silnějším zážitkům.

Sexuální touha čerpá svou sílu z našeho těla a emocí, ale sama o sobě není dostatečně silná, aby nás pozvedla na novou úroveň vědomého bytí. Právě tantrický sex nám pomáhá zažít skutečné spojení nejen těl, ale i duší, kterou jsme za jistých okolností schopni ztělesnit. Tento druh sexu můžeme definovat jako nekonečnou čistou blaženost, souzvuk a sloučení identit a ztrátu ega – obzvlášť během orgasmu.

Spirituální sex | Hedonist

Tady je několik doporučení, jak s tímto druhem sexu začít koketovat:

Udržujte celibát tak dlouho, jak jste jen schopni. Zvýšíte tím svoji sexuální energii a lépe se ji naučíte směrovat. Možná časem ucítíte i brnění v dolní části zad – kundalini energii, která pomáhá při prožívání Jednoty.

Vytvořte prostředí, ve kterém se budete cítit uvolněně a může v něm proudit energie. Smyslnost podpoří svíčky, jemná etnická hudba, afrodiziakální vůně, apod.

Posaďte se tváří v tvář a jemně se dotýkejte svého partnera. Probudíte tím jeho nervová zakončení. Jemně ho hlaďte, ale nedovolte svým rukám zabrousit na jeho erogotogenní zóny (bradavky, penis). Pohybujte se jen v jejich blízkosti. Prodlužujte tento stav vzrušení tak dlouho, jak jen chcete (a vydržíte).

Posaďte se sobě navzájem do klína. Pozice zvaná Yab Yum přináší více intimity a společným dýcháním se naladíte jeden na druhého a vědomě se spolu zharmonizujete.

Během milování udržujte oční kontakt. Zůstanete tak přítomni a vnímaví vůči nesmírné kráse vašeho spojení.

Sexuální energie je mostem zpět k našemu zdroji. Je to naše spojení zpět k životní síle. Fyzické, emocionální a duševní přínosy sexuálního života jsou vědecky zdokumentovány a nelze je popřít. Každý, kdo se vás snaží přimět, abyste se za svoji sexualitu styděli, je nepřítelem vašeho duchovního růstu. Pokud navíc dokážeme vrátit sexu dochovní rozměr a změnit ho ve dveře k vyšším stavům vědomí, můžeme si mnohem intenzivněji užívat nejen láskyplné spojení se svým partnerem, ale i existenci samu.

Text: Black Mamba | zdroj: lonerwolf.com

Cubistick

Cubistick je první umělecká erotická pomůcka, vycházející z ladných kubistických tvarů, jenž dotvoří váš prostor a který nemusíte schovávat ve svém nočním stolku.

Gejzír slasti: 6 kroků, jak se stát Squirt Masterem
Budete mít chuť! 7 tipů, co jíst před sexem